MANA ZEME SKAISTA

PAR PROJEKTU

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno projektu “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. – 12.klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem ir iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases.

Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem un projekta īstenošanas procesā darba grupa turpinās līdzekļu piesaisti, palielinot izgatavojamo foto gleznu skaitu katrai skolai.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

ZINĀTNES UN INOVĀCIJU PARKS

Nodibinājums „Zinātnes un inovāciju parks” veiksmīgi darbojas kopš 2012.gada. Pastāvēšanas laikā ir izveidojusies stabila komanda, kurai ir pieredze izglītības, tehnoloģiju un inovāciju projektu īstenošanā, piesaistot finansējumu no valsts budžeta, Eiropas Savienības struktūrfondiem, privātā sektora, kā arī citiem finanšu avotiem. Mūsu mērķis : Veicināt zināšanu ekonomikas attīstību, īstenojot inovāciju iesaisti un tehnoloģiju un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.

FOTOKONKURSA NORISE

Latvijas skolu dalības apstiprināšana līdz 2021. gada 15. martam.
Skolēni iemūžina Latvijas ainavas un dabas skatus līdz 2021. gada 20. oktobrim.
Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv: 2021. gada 6. septembris – 20. oktobris.
Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām: 2021. gada decembris
Foto gleznu izgatavošana: 2021. gada decembris – 2022. gada aprīlis.
Foto gleznu izstādes: 2022. gada aprīlis – maijs