header

Atsācies vislatvijas skolēnu un jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā"

Sakarā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju, uz laiku tika apturēts skolēnu un jaunatnes fotokonkurss "Mana zeme skaistā". Šobrīd konkurss ir atsācies un tiek turpināts darbs pie aktuālās konkursa kārtas realizācijas, veiksmīgam projekta noslēgumam.

Fotokonkurss norisinās: Ludzas novadā, Dundagas novadā, Jēkabpils novadā, Balvu novadā, Bauskas novadā, Krāslavas novadā, Jelgavas novadā, Kandavas novadā, Jūrmalas novadā, Dagdas novadā, Aglonas novadā, Ozolnieku novadā, Krimuldas novadā, Viļakas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Krustpils novadā, Engures novadā, Ilūkstes novadā, Ciblas novadā, Kuldīgas novadā, Vecpiebalgas novadā, Lielvārdes novadā, Iecavas novadā, Viesītes novadā, Naukšēnu novadā, Rēzeknes novadā, Mālpils novadā, Alūksnes novadā, Ikšķiles novadā, Apes novadā, Priekuļu novadā, Riebiņu novadā, Jaunjelgavas novadā.

Citos novados un pilsētās projekts ir veiksmīgi noslēdzies un gan skolas, gan skolēni ir tikuši pie skaistām foto gleznām.

PROJEKTU ATBALSTA LATVIJĀ ZINĀMI CILVĒKI

PAR PROJEKTU

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” īsteno projektu “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. - 12.klasei, kuri tiks iesaistīti konkursa aktivitātēs, projekta darba grupai sadarbojoties ar Latvijas novadu un pilsētu pedagogiem.

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros skolēni aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un foto aparātus. Konkursa darbu iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem ir iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem ir iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti, kā foto gleznas un izstādīti izstādēs, lai demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Foto gleznu izgatavošanai ir piesaistīts finansējums no Latvijas uzņēmumiem un projekta īstenošanas procesā darba grupa turpinās līdzekļu piesaisti, palielinot izgatavojamo foto gleznu skaitu katrai skolai.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Apskatīt visus darbus