Latvijai 100 veltītais projekts
“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””
nolikums skolām

Konfidencialitātes politika
Lietošanas nosacījumi
Autortiesību noteikumi
Nolikums konkursa 1. kārtai.

Nolikums konkursa otrai kārtai.

Konkursa mērķis

Stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Uzdevumi

 1. Rosināt skolēnu iztēli;
 2. Veicināt foto un mākslas nozīmi skolēnos;
 3. Motivēt skolēnus padarīt skaistāku skolas vidi;
 4. Veicināt skolēnu piederību, mīlestību un cieņu pret savu dzimteni.

Konkursa īstenotāji

Konkursa aktivitātes koordinē un īsteno projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” darba grupa, prasot, no iesaistīto skolu pedagogiem, motivēt skolēnus uzņemt fotogrāfijas, ņemt dalību konkursā un izplatīt informatīvos materiālus.

Konkursa aktivitātes

Skolēnu informēšana - pirms konkursa uzsākšanas, katra skola saņem informatīvus plakātus, kuros aprakstīti konkursa dalības nosacījumi;

Fotogrāfēšana - izmantojot katram skolēnam pieejamās fotografēšanas iespējas, tiek radīti foto attēli par konkursa tēmu;

Darbu iesniegšana - darbus skolēni iesniedz elektroniskā formā izmantojot konkursa interneta vietni manazemeskaista.lv. Katru darbu pirms publicēšanas pārbauda konkursa moderators, un apstiprina, ka tā saturs ir atbilstošs konkursa nosacījumiem.

Balsošana - Sākot no attēlu iesniegšanas brīža līdz konkursa aktīvā perioda beigām. Balsošanas laikā tiks īstenota ļoti aktīva publicitātes kampaņa sociālajos portālos, kuru īstenos projekta darba grupa iesaistot skolēnus.

Izstāžu īstenošana - labākie darbi (pilsētās un novados ir paredzēts atšķirīgs noteikto uzvarētāju skaits proporcionāli iesniegto foto attēlu skaitam, bet ne vairāk par 10 labākajiem darbiem no skolas) tiks izgatavoti un izstādīti 2019.gada pavasarī, lai tos varētu aplūkot plaša sabiedrības daļa pirms to nonākšanas skolās. Izstādes tiks veidotas kā “Kopistādes”, kādā no novada kultūras centriem vai sabiedriski pieejam vietām, ja dalību konkursā būs ņēmušas vismaz 5 (piecas) novada skolas.

Darbu nogādāšana skolās - pēc izstāžu īstenošanas darbi nonāks skolās kā dāvinājums.

Konkursa termiņi

 1. Skolu uzrunāšana un dalības apstiprināšana konkursā no 2018.gada 15.augusta līdz 2018.gada 15.septembrim.
 2. Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv 2018. gada 15.septembris – 31.oktobris.
 3. Balsošana par labākajiem attēliem 2018. gada 15.septembris – 11.novembris.
 4. Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām no 2018.gada 12.novembra līdz 26.novembrim.
 5. Foto gleznu izgatavošana 2018. gada 26.novembris - 2019. gada 28.februāris.
 6. Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana 2019. gada 1.marts - 2019.gada 30.aprīlis.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei.

Konkursa tēma

“Mana zeme skaistā” – skolēni fotogrāfē un iesniedz fotogrāfijas par tēmu, kas saistīta ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām.

Fotogrāfiju ievietošanas prasības

 1. Fotogrāfijas tiek publicētas konkursa atbilstoši konkursa tēmai;
 2. Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija;
 3. Fotogrāfiju izmērs, izšķirtspēja u.c., ne mazāka kā 1024 x 768 px, attēla kvalitāti un iespēju to palielināt un apstrādāt izvērtē konkursa dalībnieki;
 4. Fotogrāfijas nedrīkst būt uzņemtas panorāmskatā;
 5. Fotogrāfijas nedrīkst apstrādāt ar tādām programmām vai aplikācijām kā piemēram, “snapchat” u.c., kas var sabojāt attēla oriģinalitāti, kā arī “screenshot” jeb ekrānšāviņu tipa bildes.
 6. Fotogrāfijas nedrīkst fotografēt pašbildes veidā;
 7. Fotogrāfijas nedrīkst būt vardarbīga rakstura pret cilvēku vai dzīvnieku;
 8. Fotogrāfijās nedrīkst būt nepiedienīga rakstura;
 9. Fotogrāfijās nedrīkst atspoguļot piemiņas vietas un kapus;
 10. Fotogrāfijas nedrīkst būt pretrunā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. un 7. pantu.
 11. Fotogrāfijas, kurās tiks pārkāptas ievietošanas prasības netiks publicētas, informējot skolu.
 12. Katrs skolnieks drīkst ievietot vienu oriģināldarbu (pārējie papildus ievietotie darbi tiks neņemti vērā un dzēsti).
 13. Katrs skolnieks var iesniegt savu oriģināldarbu izmantojot vienu konkursa administrācijas piešķirto unikālo kodu.

Konkursa apraksts

Konkurss norisināsies no 2018. gada 15. septembra līdz 2019.gada 11.novembrim, tā laikā vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei tiks iesaistīti radošās fotografēšanas aktivitātēs. Skolēni tiks aicināti izmantot savu fotoaparātu vai mobilo tālruni ar fotokameru un iemūžināt sev apkārt esošo Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijas. Katrs dalībnieks vienu savu labāko foto ievietos projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv. Pirms tam saņemot unikālo kodu, kuru konkursa darba grupa nosūta skolām ar lūgumu skolotājiem vai atbildīgajai personai tos nodot skolēniem. Visas fotogrāfijas būs publiski pieejamas un apskatāmas mājas lapas apmeklētājiem.

Konkursa laikā mājas lapas skatītājiem būs iespēja nobalsot par labāko attēlu. Attēli, kuri saņems visvairāk balsis, tiks izgatavoti kā foto gleznas un nogādātas skolās. Noslēgumā labāko darbu autori saņems balvas un skolas iegūs dāvanā foto gleznas izstādīšanai skolas telpās.

Autortiesību noteikumi

 1. Autors, ievietojot fotogrāfiju konkursa rīkotāju mājaslapā saskaņā ar konkursa noteikto termiņu un nolikumu, apstiprina savu dalību konkursā.
 2. Autors, ievietojot fotogrāfiju konkursa mājaslapā, piekrīt, ka fotogrāfija tiks ievietota publiskai apskatei mājaslapā www.manazemeskaista.lv, laikrakstos, sociālajos tīklos u.c. informatīvajās interneta vietnēs, kā arī konkursa sponsoru un atbalstītāju mājaslapās, drukātos un citos ilustratīvos materiālos, iepriekš nesaskaņojot ar autoru un neizmaksājot autoratlīdzību. Fotogrāfijas izmantošanas gadījumā tiek norādīts tās autors.
 3. Konkursa organizatoriem ir tiesības pirms foto gleznu izgatavošanas nepieciešamības gadījumā apstrādāt fotogrāfijas, par to iepriekš nebrīdinot darba autoru.
 4. Konkursa organizatoriem ir tiesības izvietot izgatavoto foto gleznu izstādēs, iepriekš nesaskaņojot ar darba autoru, bet norādot pie foto gleznas autora vārdu un uzvārdu.
 5. Konkursa organizatoriem zem foto gleznām ir tiesības atsevišķi publicēt konkursa atbalstītājus un sponsorus, to iepriekš nesaskaņojot ar autoru.
 6. Pēc izstādes izgatavotās foto gleznas nonāk katras skolas īpašumā. Konkursa organizatori neuzņemas atbildību par tālāko autordarba izmantošanu.
 7. Konkursa organizatoriem pēc konkursa un izstāžu beigām ir tiesības izmantot mājaslapā www.manazemeskaista.lv ievietotās fotogrāfijas kā informatīvu materiālu mājaslapā, interneta vietnēs, sociālajos tīklos, laikrakstos un atskaišu dokumentos u.c., par to iepriekš nebrīdinot darba autoru.

Konkursa īstenošanas izdevumi

Visi ar konkursu saistītie izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem. Skolām konkursa īstenošanai savi līdzekļi nav jāiegulda. Projekta laikā tapušās foto gleznas skolas saņem kā dāvinājumu Latvijas simtgadē.

Rezultāti

 1. Skolēniem tiek dota iespēja piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītās radošās aktivitātēs, tādejādi saskatot Latvijas skaistumu un veicinot piederības sajūtu.
 2. Konkurss sniedz iespēju attīstīt skolēnu radošumu veicinot iztēli un mākslas izjūtu kā arī dod iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku pilnveidojot socializēšanās prasmes.
 3. Katra skola kā dāvinājumu saņems foto gleznas, kuras būs ieguvušas visvairāk balsu projekta mājas lapā.
 4. Katras skolas labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atbalstītāju sagatavotajām balvām.

Kontakti

Zinātnes un inovāciju parks

Peldu iela 32/34, Liepāja

Kontaktinformācija: 20004399, info@manazemeskaista.lv

Internets: www.manazemeskaista.lv

Nolikums konkursa pirmai kārtai.

Konkursa mērķis

Stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes.

Uzdevumi

 1. Noorganizēt fotokonkursu Latvijas skolu jaunatnei;
 2. Popularizēt projektu “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” un Latvijas valsts simtgades aktivitātes;
 3. Piesaistīt finansējumu projekta īstenošanai no privātpersonām un uzņēmumiem;
 4. Ar konkursa ietvaros radītajām foto gleznām, ienest skaistumu Latvijas skolās;
 5. Popularizēt konkursa rezultātus un atbalstītājus.

Konkursa īstenotāji

Konkursa aktivitātes koordinē un īsteno projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” darba grupa, prasot no iesaistīto skolu pedagogiem tikai izplatīt informatīvos materiālus.

Konkursa aktivitātes

Skolēnu informēšana - pirms konkursa uzsākšanas, katra skola saņem informatīvos materiālus, kas ir plakāti un informatīvās lapiņas katram skolēnam, kurā aprakstīti konkursa dalības nosacījumi;

Fotogrāfēšana - izmantojot katram skolēnam pieejamās fotografēšanas iespējas, tiek radīti foto attēli par konkursa tēmu;

Darbu iesniegšana - darbus skolēni iesniedz elektroniskā formā izmantojot konkursa interneta vietni manazemeskaista.lv. Katru darbu pirms publicēšanas pārbauda konkursa moderators, un apstiprina, ka tā saturs ir atbilstošs konkursa nosacījumiem.

Balsošana - 2 nedēļas kopš darbu iesniegšanas uzsākšanas, sāksies balsošana, kura ilgs vēl 2 nedēļas. Arī balsošanas laikā var iesniegt darbus. Balsošanas laikā tiks īstenota ļoti aktīva publicitātes kampaņa sociālajos portālos, kuru īstenos projekta darba grupa iesaistot skolēnus.

Izstāžu īstenošana - labākie darbi tiks izgatavoti un izstādīti izstādēs 2018.gada rudenī, lai tos aplūkotu plaša sabiedrības daļa pirms to nonākšanas skolās.

Darbu nogādāšana skolās - pēc izstāžu īstenošanas darbi nonāks skolās kā dāvinājums.

Konkursa termiņi

 1. Attēlu ievietošana projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv 2018. gada marts–maijs.
 2. Balsošana par labākajiem attēliem 2018. gada marts–maijs.
 3. Konkursa rezultātu apkopošana un rezultātu nodošana skolām 2018.gada jūnijs.
 4. Foto gleznu izgatavošana 2018. gada jūnijs - septembris.
 5. Foto gleznu izstādes 2018. gada septembris – oktobris.
 6. Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana 2018. gada septembris - oktobris.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei.

Konkursa tēma

Mana zeme skaistā - skolēni fotogrāfē un iesniedz fotogrāfijas par tēmu, kas saistīta ar Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijām.

Fotogrāfiju ievietošanas prasības

 1. Fotogrāfijas tiek publicētas konkursa atbilstoši konkursa tēmai;
 2. Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija;
 3. Fotogrāfiju izmērs, izšķirtspēja u.c., nav noteikta, to izvērtē konkursa dalībnieki;
 4. Fotogrāfijas nedrīkst apstrādāt ar tādām programmām vai aplikācijām kā Photoshop, snapchat vai līdzīgām, kas var sabojāt attēla oriģinalitāti;
 5. Fotogrāfijas nedrīkst fotografēt selfie veida;
 6. Fotogrāfijas nedrīkst būt vardarbīga rakstura pret cilvēku vai dzīvnieku;
 7. Fotogrāfijās nedrīkst būt nepiedienīga rakstura;
 8. Fotogrāfijas nedrīkst būt pretrunā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. un 7. pantu.
 9. Fotogrāfijas, kurās tiks pārkāptas ievietošanas prasības netiks publicētas, un tiks informēta skola.

Konkursa apraksts

Konkurss norisināsies no 2018. gada marta līdz maijam, tā laikā vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei tiks iesaistīti radošās fotografēšanas aktivitātēs. Skolēni tiks aicināti izmantot savu fotoaparātu vai mobilo tālruni ar fotokameru un iemūžināt sev apkārt esošo Latvijas skaistumu, kultūru un tradīcijas. Katrs dalībnieks vienu savu labāko foto ievietos projekta mājas lapā www.manazemeskaista.lv. Visas fotogrāfijas būs publiski pieejamas un apskatāmas mājas lapas apmeklētājiem. Konkursa laikā mājas lapas skatītājiem būs iespēja nobalsot par labāko attēlu. Attēli, kuri saņems visvairāk balsis, tiks izgatavoti kā foto gleznas un nogādātas skolās. Noslēgumā labāko darbu autori saņems balvas un skolas iegūs dāvanā foto gleznas izstādīšanai skolas telpās.

Konkursa īstenošanas izdevumi

Visi ar konkursu saistītie izdevumi tiek segti no projekta līdzekļiem. Skolām konkursa īstenošanai savi līdzeklī nav jāiegulda. Projekta laikā tapušos darbus skolas saņem kā dāvinājumu.

Rezultāti

 1. Skolēniem tiek dota iespēja piedalīties Latvijas valsts simtgadei veltītās radošās aktivitātēs;
 2. Katra skola kā dāvinājumu saņems foto gleznas, kuras būs ieguvušas visvairāk balsu projekta mājas lapā;
 3. Katras skolas labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atbalstītāju sagatavotajām balvām.

Kontakti

Zinātnes un inovāciju parks

Peldu iela 32/34, Liepāja

Kontaktinformācija: 20004399, info@manazemeskaista.lv

Internets: www.manazemeskaista.lv