Uzņēmēji atbalsta skolēnus radošās aktivitātēs

“Latvijai 100” projektu darba grupa saka paldies :

SIA "Andela" par sniegto atbalstu Mēsraga novada skolēniem.

Tolmets Vidzeme SIA par sniegto atbalstu Cēsu novada skolēniem.

Autors: manazemeskaista.lv (2018-04-27 14:46:32)