Paldies par atbalstu uzņēmējiem

Prieks un gandarījums par iespēju stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu savai zemei. 

Lielu paldies sakām:

SIA" Vinnis Bišu Bode" par atbalstu Cēsu novadam

SIA ELVI ( SIA "ANVIS") par atbalstu Babītes novadam.

SIA "Maiznīca Flora" par atbalstu Krimuldas novadam.

SIA "Very Berry" par atbalstu Apes novadam.

Autors: manazemeskaista.lv (2018-04-26 10:12:41)