Latvijai 100 projektu darba grupa saka paldies uzņēmumiem par atbalstu

Prieks un gandarījums par iespēju stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu savai zemei. 

Lielu paldies sakām AS "Kurzemes Radio" par atbalstu Kuldīgas novadam

un AS "Trimen Tractors" par atbalstu Babītes novadam.

Autors: manazemeskaista.lv (2018-04-18 19:12:38)