Izstādes

Kopizstādes

Kopizstādes

Kopizstāde Ķekavas novada skolām
Kopizstāde Ozolnieku novada skolām
Kopizstāde Krustpils novada skolām
Projekta "Mana zeme skaistā" izstāde Jūrmalā
Projekta "Mana zeme skaistā" noslēguma izstāde Liepājā

Skolu izstādes

Skolu izstādes

Cēres pamatskola, Kandavas novads
Dagdas vidusskola, Dagdas novads
Dobeles sākumskola
Gaiķu pamatskola, Brocēnu novads
Ilūkstes Raiņa vidusskola (Ilūkstes 1 vidusskola)
Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas novads
Ogres sākumskola, Ogres novads
Pampāļu pamatskola, Saldus novads
Priežmalas pamatskola, Aglonas novads
Ogres Valsts ģimnāzija
Puzes pamatskola, Ventspils novads
Talsu 2. vidusskola
Tārgales pamatskola, Ventspils novads
Turlavas pamatskola, Ventspils novads
Vandzenes pamatskola, Talsu novads
Upesgrīvas internātpamatskola, Talsu novads
Gardenes pamatskola, Dobeles novads
Jaunpils vidusskola
Zasas vidusskola, Jēkabpils novads
Medumu pamatskola, Daugavpils novads
Misas vidusskola, Vecumnieku novads
Ogresgala pamatskola
Rīgas Tālmācības vidusskola
Siguldas pilsētas vidusskola
Skaistkalnes vidusskola, Vecumnieku novads
Valdemārpils vidusskola, Talsu novads
Ventspils 2.pamatskola
Vilgāles pamatskola, Kuldīgas novads
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Daudzeses pamatskola, Jaunjelgavas novads
Penkules pamatskola, Dobeles novads
Mežinieku pamatskola, Dobeles novads
Tumes vidusskola, Tukuma novads
Rekavas vidusskola, Viļakas novads
Robežnieku pamatskola, Krāslavas novads
Babītes vidusskola
Ludzas 2.vidusskola
Salnavas pamatskola, Kārsavas novads
Riebiņu vidusskola, Riebiņu novads
Tīnūžu sākumskola, Ikšķiles novads
Sīļukalna pamatskola, Riebiņu novads
Dobeles Valsts ģimnāzija
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola, Garkalnes novads
Līvu sākumskola, Cēsu novada
Zālītes speciālā internātpamatskola, Iecavas novads
Rubenes pamatskola, Kocēnu novads
Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs - Ogres novads
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Limbažu novads
Šķaunes sākumskola
Trikātas pamatskola, Beverīnas novads
Dobeles 1. vidusskola
Jaunsilavas pamatskola, Līvānu novads
Salas vidusskola, Salas novads
Subates pamatskola, Ilūkstes novads
Balvu pamatskola
Lēdmanes pamatskola, Lielvārdes novads
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Aglonas vidusskola
Indras pamatskola, Krāslavas novads
Alūksnes pilsētas sākumskola
Pūņu pamatskola, Talsu novads
Bauskas pilsētas pamatskola
Medumu internātpamatskola, Daugavpils novads
Iecavas internātpamatskola
Aleksandrovas internātpamatskola, Dagdas novads
Kocēnu pamatskola
Mērsraga vidusskola
Jumpravas pamatskola
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Ciblas vidusskola
Ata Kronvalda Durbes pamatskola
Livanu vakarskola
Liepnas vidusskola
Līvānu novada Rudzātu speciālā internātpamatskola
Salaspils 2. vidusskola
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Ādažu vidusskola
Balvu novada pašvaldības Stacijas pamatskola
Kr.Valdemāra Ainažu pamatskola
Rucavas pamatskola
Pūres pamatskola
Limbažu 3. vidusskola
Krotes Kronvalda Ata pamatskola
Audriņu pamatskola
Vilces pamatskola
Kalnciema vidusskola
Jelgavas 2.pamatskola
DAUGAVPILS TEHNIKUMS